Kvalitetssikring

og kvalitetskontrol

Hos Rengøringsservice Danmark går vi højt op i kvalitetssikring, således at de services vi tilbyder, er af højeste kvalitet. Derfor udfører vi kvalitetskontrol hos hver enkelt kunde.

”Kvalitet” er ét af de tre nøgleord, som Rengøringsservice Danmark arbejder ud fra. For at kunne lave kvalitetssikring af de ydelser, som leveres til vores kunder, har vi fokus på flere parametre, som bidrager til dette. Nogle af de mest essentielle er beskrevet her:

Svanemærket rengøring: Rengøringsservice Danmark opnåede i sommeren 2016 licens til at udføre Svanemærket rengøring. I den forbindelse stiller Miljømærkning Danmark 19 krav, hvoraf det ene er krav til kvalitet; herunder kvalitetsstyring, opfølgning, uddannelse og instruktion. Vi har dermed nedskrevne og specifikke procedurer indenfor kvalitetssikring, som følges og overholdes i det daglige.

Arbejdsgiverforening: I forbindelse med vores medlemskab i SBA under DI, overholder vi ligeledes de gældende krav til kvalitet, som stilles via Servicenormen. Det vil sige, at Rengøringsservice Danmark har styr på leverancen af de aftalte serviceydelser gennem løbende måling, vurdering og opfølgning på de leverede ydelser. Herunder har vi et system til kvalitetskontrol og krav om styring af kvalitetsarbejdet.

Microbizz – Ét system til det hele: Rengøringsservice Danmark arbejder ud fra en mobil- og cloudbaseret softwareløsning, som sikrer præcis og aktuel dokumentation overfor vores kunder. Dokumentation som kan følges via Microbizz extranet, der opsættes og tilpasses individuelt til den enkelte kunde. Extranettet kan bl.a. fungere som kontaktbog mellem kunden og Rengøringsservice Danmark. Der arbejdes ud fra hhv. både pc, tablets og smartphones.

Kvalitetskontrol: Den skriftligt udførte kontinuerlige skriftlige kvalitetskontrol hos den enkelte kunde. Kontrollen ses som et værktøj til dialog mellem inspektør samt både kontaktpersoner og rengøringsassistenter. Således sikres et fokus på, at den aftalte rengøringskvalitet opretholdes. Desuden opnås et samarbejde hvor eventuelle afvigelser eller misforståelser løses, efterhånden som de opstår. Alle vore kvalitetsrapporter udføres elektronisk via Microbizz.

Kvalitetssikring og kvalitetskontrol.