Den 1. oktober 2016 blev Rengøringsservice Danmark medlem af SBA (Servicebranchens Arbejdsgiverforening), som er en organisation under DI.

Som medlem af SBA forpligter vi os til at overholde servicenormen.

Vi har lige haft kontrolbesøg af Dansk Standard, der via uafhængig kontrol sikrer at servicenormens krav overholdes, og har fået bevis på, at vi lever op til de særlige godkendelseskrav i servicenormen.

Rengøringsservice Danmarks medlemskab i SBA og overholdelse af Servicenormen er vigtige parametre for at skabe en profil som en seriøs servicepartner.