Vandskader

vandskade_624x468

Vandskader

Rengøringsservice Danmark har utrolig stor erfaring med vandskader, og har de sidste 25 år håndteret vandskader i hele landet.

For at begrænse skaderne, kan vi rykke ud døgnet rundt. Både vand og fugt kan skabe enorme skader på bygninger og indbo. Det er derfor vigtigt, at vi får sat den rigtige indsats igang fra starten. Dette vil være med til at begrænse følgeskaderne og afkorte skadesforløbet. Samtidig begrænser det den samlede omkostning for udbedring af vandskaden.

Hos Rengøringsservice Danmark er vi specialister i opsugning af vand, efterfølgende grundig rengøring og affugtning samt desinficering efter urent vand. Denne desinficering er utrolig vigtig, da der kan forekomme kolibakterier i kloakvand.

Skader på indbo bliver begrænset ved at løsøre bliver opmagasineret i det omfang, det er nødvendigt – og for at undgå, at det tager yderligere skade. Vi opbevarer alle artikler med den største sikkerhed og omhu, indtil forsikringsselskabet er klar til det videre forløb. Vi kan desuden også tilbyde rengøring af løsøre på skadestedet. Dette kan være en løsning i nogle situationer.

Ved akut vandskade – sådan arbejder vi:

  • Vandet bliver fjerner således, at det ikke gør yderligere skade på bygningen
  • Fjerner indbo, for at minimere skaderne
  • Fjerner tæpper, løse gulve da de holder på fugten
  • Opskæring af gipsvægge og fjernelse af isoleringsmateriale
  • Hjemtage indbo og tæpper for at vurdere pris/kvalitet i forhold til erstatning
  • Korrekt affugtning