Det er med stor glæde og begejstring, at Rengøringsservice Danmark A/S er medsponsor på et stort udsmykningsprojekt af gangtunnelen ved Botanisk Have for Københavns Kommune.

Udsmykningsprojektet omhandler i alt 3 tunneler, som renoveres og udsmykkes til stor glæde og gavn for alle brugere – og i øvrigt bringer tunnelerne og den samlede oplevelse op til nutidig standard.

Opgaven udføres af arkitekt Kristine Mogensen og billedkunstner Maria Zahle og kaldes ’20 flader – 5 farver’. Efterfølgende følger renovering og udsmykning af yderligere 2 gangtunneler i København i løbet af efteråret 2017 og foråret 2018.

“Denne udsmykning, som er kommet i stand via samarbejde med Københavns Kommune, og med en utrolig hjælp fra frivillige og andre organisationer, ville ikke være mulig at stable på benene, hvis ikke alle havde bidraget positivt til den samlede proces”, forklarer kundechef Flemming Winther Madsen.

Flemming Winther Madsen fortsætter “Da billedkunsten og kærligheden til kunst og kultur er en væsentlig del af Rengøringsservice Danmarks DNA, føler vi en utrolig stor glæde og tilfredshed med at bidrage til denne forskønnelse af vores dejlige hovedstad. Vi håber det bidrager til positive oplevelser for alle!”

Rengøringsservice Danmark A/S er stolte af at være en del af dette projekt.

De er velkommen til at søge yderligere oplysninger vedrørende arkitekt Kristine Mogensen på www.kristinemogensen.dk og billedkunstneren Maria Zahle på www.mariazahle.com, eller hvis der er yderligere spørgsmål kan kundechef Flemming Winther Madsen kontaktes på +45 41649585.