Vores rengøring

er Svanemærket

Hos os får du Svanemærket rengøring uden at vi går på kompromis med kvaliteten.
Vi har stor omtanke for miljøet og minimerer miljøpåvirkningen.

Den 18. juli 2016 opnåede Rengøringsservice Danmark miljøcertificeringen Svanemærket, som er det officielle nordiske miljømærke.

Målet med Svanemærket er at mindske forbrugets samlede miljøbelastning – til gavn for mennesker, miljø og jordens ressourcer. Derfor stilles der skrappe miljøkrav i alle relevante faser af produktets livscyklus – og skrappe krav til kemikalier til gavn for både miljøet og din sundhed.

Når et rengøringsselskab får tildelt Svanemærket, betyder det, at selskabet lever op til en lang række skrappe krav. Fx når det gælder kvalitet, kemikalier, kørsel, håndtering af affald og uddannelse af personalet. Et rengøringsselskab, som har fået dette mærke har også dokumenteret, at det overholder gældende lovgivning i forhold til de ansatte.

Det gør en stor forskel for både miljø og mennesker, at Rengøringsservice Danmark yder en ekstra indsats for miljøet ved at blive Svanemærket. Vi har gennemgået hele miljøbelastningen i detaljer, og med et kvalitetssystem følger Rengøringsservice Danmark nu mærkets skrappe krav – uanset om det gælder at nedsætte forbruget af kemikalier, vand og CO2 eller at sortere og håndtere affald. Det er en flot præstation”, siger Martin Fabiansen, direktør i Miljømærkning Danmark.

Svanemærket gør det enkelt for forbrugere, virksomheder og det offentlige at bidrage til den grønne omstilling. Det er en af verdens skrappeste og mest ambitiøse miljøcertificeringer – og kun produkter og serviceydelser, som opfylder ambitiøse miljøkrav, kan opnå Svanemærket. Svanemærket er holistisk. Det betyder, at mærket vurderer alle relevante miljøparametre i hele produktets livscyklus; fra råvarer, produktion og brug til genbrug, recirkulering og affald. På den måde fremmer Svanemærket cirkulær økonomi, effektiv brug af ressourcer og biodiversitet – og reducerer klimabelastningen og brugen af skadelige kemikalier. Svanemærket er det officielle nordiske miljømærke – støttet af myndighederne i alle de nordiske lande. Det er samtidig det mest kendte miljømærke i Norden. Svanemærket er en troværdig og uafhængig tredjepartscertificering, som giver virksomheder dokumentation på, at deres produkter er blandt de miljømæssigt bedste. Læs mere om Svanemærket her: Svanemærket.

Såfremt du ønsker yderligere oplysninger om miljømærket og de øvrige certificeringer, er du velkommen til at besøge: Miljømærkning Danmark

Vores rengøring er Svanemærket. 5076 0100