Den 18. juli 2016 opnåede Rengøringsservice Danmark miljøcertificeringen Svanemærket til at udbyde svanemærket rengøring. Miljø har et stort fokus i vores daglige virke og dette er derfor en vigtig milepæl for os.

Som svanemærket rengøringsselskab lever Rengøringsservice Danmark op til en lang række skrappe krav blandt andet når det gælder kvalitet, kemikalier, kørsel, håndtering af affald samt uddannelse af vores personale.

”Det gør en stor forskel for både miljø og mennesker, at Rengøringsservice Danmark yder en ekstra indsats for miljøet ved at blive svanemærket. Vi har gennemgået hele miljøbelastningen i detaljer, og med et kvalitetssystem følger Rengøringsservice Danmark nu Svanemærkets skrappe krav – uanset om det gælder at nedsætte forbruget af kemikalier, vand og CO2 eller at sortere og håndtere affald. Det er en flot præstation”, siger Martin Fabiansen, direktør i Miljømærkning Danmark.

Du kan læse mere om Svanemærket her: www.ecolabel.dk