Uddannelse

og oplæring

Uddannelse betyder meget for os. Erhvervsrengøring er et håndværk, som det er vigtigt, at man som medarbejder læres grundigt op i, når man skal yde denne service overfor kunderne. Derfor har vi stort fokus på tæt og grundig oplæring i både rengøringsmidler, materiel og metoder, samt ikke mindst rengøringen hos den specifikke kunde.

Rengøringsservice Danmark er desuden medlem af Servicebranchens Arbejdsgiverforeningen, og overholder de krav, som stilles ved Servicenormen. Ét af disse omhandler uddannelse, og betyder at kan fremvise dokumentation for relevant introduktion af nye medarbejdere, at medarbejdernes behov for efteruddannelse er kortlagt, og at der er skriftligt formulerede retningslinjer for efteruddannelse af medarbejderne på AMU-kurser, via sidemandsoplæring eller lign. Der er stort fokus på, at disse krav overholdes og efterleves, og der udarbejdes uddannelsesplaner for alle medarbejdere.

Uddannelse og oplæring hos Rengøringsservice Danmark.